ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Προσκλήσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (25/6/2018)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 - 13η  Συνεδρίαση


273-2018 Ορισμός τακτικού κ αναπληρωματικού του 12ου Τομ. Πρωτ. Υγείας

274-2018 3η Αναμόρφωση ΟΕ 2018

275-2018 Λήψη απόφασης για καθορισμό δυναμικότητας παιδ. σταθμών

276-2018 Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα εναρμόνιση οικ. ζωής έτους 2018-2019

277-2018 Απόφαση για συγκρότηση ειδικής επιτροπής βρεφών - νηπίων

278-2018 Έγκριση τεχνικής έκθεσης των τμ. προσχ.αγωγής

279-2018 Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματ.της ΕΕΤΑΑ για ίδρυση τμ.βρεφικής κ βρεφ. φροντίδας

280-2018 Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα PREMUSE (Horizon 2020)

281-2018 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

282-2018 Ενίσχυση οικον. αδύναμων με χρημ. βοηθήματα (21582-13-6-18)

283-2018 Ενίσχυση οικον. αδύναμων με χρημ. βοηθήματα (21589-13-6-18)

284-2018 Αίτημα δημοτικού συμβούλου για χορήγηση αδείας

285-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για υπ. τεχν. ήχου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

286-2018 Έγκριση και διάθεση πίστωσης 1.116 € για καταχώριση του Φεστιβάλ Ρεματιάς σε εφημερίδες

287-2018 Έγκριση και διάθεση πίστωσης για έξοδα ενημέρωσης και προβολής

288-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για προμ. ειδών τροφοδοσίας για εκδηλ. ΚΑΠΗ

289-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για πραγματοποίηση δυο εκδηλώσεων την παιδική βιβλιοθήκη

290-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για 2 εκδηλώσεις στη παιδ.βιβλιοθήκη

291-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για προμήθεια παγωτού ως κέρασμα

292-2018 Έγκριση παραχώρησης χώρου για μουσική εκδήλωση

293-2018 Παράταση του χρόνου ισχύος της με α.π. 21491-17 σύμβασης

294-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για διεν. δημοπρασίας για εκπ. εγκαταλ-νων οχημάτων

295-2018 Έγκριση πρακτικού επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

296-2018 Καθορισμός όρος δόμησης στο ΟΤ 1237

297-2018 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΜ 5-17

298-2018 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΜ 11-17

299-2018 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για συντήρηση  υπαίθριων αθλ. χώρων σε Κ.Χ. ΑΜ 4-16

300-2018 Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

301-2018 Παραχώρηση χρήσης κοινοχρ.χώρου ΜΕΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • back