ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Προσκλήσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (10/5/2018)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 - 8η  Συνεδρίαση


176-2018 Έκτακτη οικ. επιχορήγησης Α' βάθμιας σχολ. επιτροπής

177-2018 Απόφαση ενάντια στις εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας

178-2018 Έγκριση για προσωρινή εκπόνηση μελέτης Δημαρχείο ΑΜ 3-2017

179-2018 Τροποποίηση της 33-2017 απόφασης του Δ.Σ. για σύνθεση Επιτροπών Κοινωνικών Δομών

180-2018 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Ε. 2018

181-2018 Οικονομικός απολογισμός 2017 Σχολικής Επιτροπής Α'βάθμιας εκπαίδευσης

182-2018 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για καλοκ.φύλαξη & αθλ. κατασκ.

183-2018 Πρόσληψη  προσωπικού με σύμβ. έργου στο ευρ. πρόγραμμα

184-2018 Αύξηση ωρών εργασίας υπαλ. ιδ.δικαίου ορισμένου χρόνου μερ. απασχ.

185-2018 Καθορισμός αμοιβής του δικηγ. Δημητράκη για Συμβ. Επικρατείας (813-18 απ. Διοικ. Εφ. Αθηνών)

186-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για πραγματοποίηση παραστάσεων ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ

187-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για πραγματοποίηση παραστάσεων παιδικούς σταθμούς

188-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για πραγματοποίηση  θεατρικών παραστάσεων στο 6ο και 13ο

189-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για πραγματοποίηση προγράμματος ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ...

190-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για λειτουργία Δημοτικής - Πολυφωνικής

191-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για πολυετή δαπάνη παροχής υπηρεσίας μουσικού τούμπας

192-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για εργαστ. φωτογραφίας

193-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για υπηρ. για Γενικό Κανονισμό Προστ. Δεδομένων

194-2018 Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (14985)

195-2018 Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (14986)

196-2018 Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση (14984)

197-2018 Απαλλαγή ή μη για οφειλή τροφείων

198-2018 Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα

199-2018 Επιχορήγηση Ένωσης Αρκάδων Χαλανδρίου με το ποσό των 2.989,60€

200-2018 Επιχορήγηση γυμν.συλλόγου για κάλ. εξόδων

201-2018 Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής στο Α.Τ. Χαλανδρίου

202-2018 Έγκριση δωρεάς βιβλίων του Δ. Χαλανδρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

203-2018 Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παγκαρίου

204-2018 Παραχώρηση τμήματος αίθουσας στο Σύλλογο προστασίας περιβάλλοντος και Ρεματιάς-Πεντέλης-Χαλανδρίου

205-2018 Παραχώρηση χρήσης αθλ.εγκατ. (8ο γυμνάσιο)

206-2018 Παραχώρηση χρήσης αθλ.εγκατ. (Στουπάθειο)

207-2018 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ ΑΜ 10-17

208-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για προσωπικό Ο.Ε. 2018

209-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για υπ.αξιολογήσεις για δημ. χώρους

210-2018 Άδεια κοπής επικ. δένδρων
  • back