ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Προσκλήσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (5/4/2018)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 - 6η  Συνεδρίαση


116-2018 Ψήφισμα αλληλεγγύης

117-2018 Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων (Ε΄Επιλογή)

118-2018 Έγκριση υλοποίσης του προγραμ. Αθλ. Κατασκήνωση 2018

119-2018 Υποβολή χρηματοδότηση για πρόσκληση Ι του Φιλόδημος ΙΙ

120-2018 Ορισμός ειδικού διαχειριστή για ηλεκτρονικές πληρωμές

121-2018 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

122-2018 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (10983)

123-2018 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

124-2018 Διαγραφή βεβαιωμ. οφειλής (10960-22-3-18)

125-2018 Διαγραφή βεβαιωμ. οφειλής (10961-22-3-18)

126-2018 Διαγραφή βεβαιωμ. οφειλής (10965-22-3-18)

127-2018 Διαγραφή βεβαιωμ. οφειλής (10967-22-3-18)

128-2018 Διαγραφή βεβαιωμ. οφειλής (10969-22-3-18)

129-2018 Ενίσχυση οικονομ. αδύναμων

130-2018 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για Α΄βαθμια σχολική επιτροπή

131-2018 Έγκριση 1000€ για 2ο γυμνάσιο (περιβαλλοντικές δράσεις)

132-2018 Έγκριση 1000€ για 6ο γυμνάσιο (περιβαλλοντικές δράσεις)

133-2018 Έγκριση 1000€ για 1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου

134-2018 Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής στο 4ο Λυκειο

135-2018 Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλ.διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για προμ. έργου

136-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για υπηρεσίας συμβούλου για εκπόνηση βασικής απογραφής

137-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για μουσ.εκδήλωση Ταξιδιωτικόν ΙΙ

138-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για σεμινάρια παλαίωσης επίπλων

139-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για Ευριπίδεια 2018 και έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικού

140-2018 Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση δαπάνης για προμήθεια μπλουζών για τους αθλ.εκδηλώσεις

141-2018 Προγραμματισμός πρόσληψης για Π.Α.γ.Ο για 2018-2019

142-2018 Έγκριση κατάταξης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλανδρίου

143-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπ. ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

144-2018 Έγκριση επικαιροπ.μελέτης Αναβάθμιση Εν. Απόδοσης στο Ν. Πέρκιζας

145-2018 Εξωδικαστικό συμβιβασμό κ προσδ.αποζημ. λόγω υπερμ.ρυμοτόμησης στο ΟΤ 1255

146-2018 Άρση ρυμοτομ.απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 496Α -Εξέταση ένστασης

147-2018 Παράταση του χρόνου ισχύος της 48452-29-12-17 σύμβασης
 
  • back