ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Προσκλήσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2018 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (28/2/2018)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 - 4η  Συνεδρίαση


29-2018 Κατανομή στις σχ.επιτροπές

30-2018 Παράταση του χρόνου ισχύος για συντήρηση γεωτρήσεων

31-2018 Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμηνου 2017

32-2018 Σύσταση 14 προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ δικαστικών αποφάσεων

33-2018 Κανονισμός λειτουργίας 'Δομή παρ. βασικών αγαθών' κ ορισμός επιτρ. αξιολόγησης

34-2018 Kαθιέρωση ωραρίου υπαλ. τεχν.συνεργείων

35-2018 Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής σε σχολεία

36-2018 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αντιδημάρχων Ε. ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ κ. Κ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ

37-2018 Έγκριση πίστωσης 322,40€

38-2018 Έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και καθαρισμός κριτηρίων γιΑ θερινές διακοπές ΚΑΠΗ

39-2018 Έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης για μεταφορά προσώπων Δ.Χ. με οδηγό

40-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για σεμινάρια κιθάρας

41-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για σεμινάρια τεχνικής παλαίωσης επίπλων

42-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για σεμινάρια για δημ.κατασκ. από χαρτοπολτό

43-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για πραγματοποίηση παράστασης

44-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για πραγματοποίηση πολιτιστικής δραστηριότητας

45-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για ψυχαγ.πρόγραμμα στην παιδ.βιβλιοθήκη

46-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος

47-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για πραγματοποίηση 2 παραστάσεων κουκλοθ.

48-2018 Έγκριση σκοπιμότητας κ πίστωσης για πραγματοποίηση 2ου Φεστιβάλ παραμυθιού

49-2018 Σκοπιμότητα κ πίστωση για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων

50-2018 Σκοπιμότητα κ πίστωση για θεατρικές παραστ. στη δευτερ.εκπαίδευση

51-2018 Έγκριση ποσού 1000 για 14ο νηπιαγωγείο

52-2018 Έγκριση ποσού 1000 για 16ο νηπιαγωγείο

53-2018 Έγκριση ποσού 1.000,00 € για 4ο Δημοτικό

54-2018 Έγκριση ποσού 1.000,00 € για 12ο Δημοτικό

55-2018 Έγκριση ποσού 1.000,00 € για 16ο Δημοτικό

56-2018 Έγκριση ποσού 1.000,00 € για 1ο Γυμνάσιο

57-2018 Έγκριση ποσού 1.000,00 € για 5ο Γυμνάσιο

58-2018 Έγκριση ποσού 1.000,00 € για 5ο ΓΕΛ

59-2018 Ενίσχυση οικ. αδύναμων

60-2018 Αίτημα Δημ. Συμβούλου για χορήγηση άδειας

61-2018 Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

62-2018 Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων

63-2018 Πίστωση για συνεχιζόμενες δαπάνες στο Ο.Ε. 2018

64-2018 Επιστροφή ως αχρ. εισπραχθέντος (6342)

65-2018 Επιστροφή ως αχρ. εισπραχθέντος (6348)

66-2018 Επιστροφή ως αχρ. εισπραχθέντος

67-2018 Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής

68-2018 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄αρ. 1237-1262 χρημ. καταλόγους

69-2018 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από 1658 κ 1666 χρημ.καταλ.

70-2018 Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Ο.Ν.Μ.

71-2018 Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Ο. ΝΗΡΈΑΣ

72-2018 Παραχώρηση χρήσης αθλητικού κέντρου Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ

73-2018 Έγκριση περι κατατρ.παλαιών κ ακαταλ.σφραγίδων

74-2018 Kαταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

75-2018 Έκδοση εγγυητικής επιστολής για φυσ.αέριο ΔΕΠΑ ΑΕ

76-2018 Λύση της 48586-29-12-18 σύμβασης για εργασία καθαρισμού

77-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για καθαρισμό κ αποκατάσταση γεώτρησης

78-2018 Έγκριση σκοπιμότητας για συντήρηση κ επισκ.αρδευτικών δικτύων

79-2018 Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών για διάνοιξη ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

80-2018 Άδεια κοπής επικίνδυνων δέντρων

81-2018 Άδεια κοπής επικίνδυνων δέντρων (6180)

82-2018 Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοιν.χώρου Δ. ΣΥΡΡΑΚΟΣ

83-2018 Έγκριση παραχώρησης χρήσης για SWEET 4 COFEE IKE
  • back