ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

«Πρόσκληση για εγγραφή στο μητρώο Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων» (16/5/2017)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου
Ταχ. Κώδικας: 15234
Πληρ: Κ. Νότα
Τηλ.: 213 2023971
Fax:  213 2023805
 
Χαλάνδρι,  16-05-2017
Αριθ. Πρωτ: 15721 1.Δ/ση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ Τμήμα πληροφορικής & Νέων
 Τεχνολογιών για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του
 Δήμου  Χαλανδρίου

             


 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.
 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οδός Φιλίππου Λίτσα 29 & Αγίου Γεωργίου, Β’ όροφος, τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου.
 
 
Συνημμένα:
  1. Αίτηση Ενδιαφερομένων
  2. Πίνακας Κατηγοριών Δημοσίων Έργων
  3. Πίνακας Κατηγοριών Μελετών


 
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
 
 
 
Η Προϊσταμένη Δ/σης
Τεχνικής Υπηρεσίας
 
 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΑ
 
 Για να κατεβάσετε την αίτηση ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ.


Διευκρίνηση: τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικά αν όχι αυτοπροσώπως.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2132023821.

  • back