ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Πρεσβείες στα Γεωγραφικά όρια του Δήμου Χαλανδρίου

 ΠΡΕΣΒΕΙΑ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX  - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΠΡΕΣΒΗΣ

ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 46 & ΚΟΔΡΟΥ  Τηλ.:210 6709900, Fax:210 6709980,  NISHIBAYASHI MASUO

   ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 95  Τηλ.:210 6831130-145  Fax:210 6817475  GHALATCHIAN GAGIK

ΡΩΣΙΑΣ(ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ)

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 5-7          Τηλ.:210 6742949, 210 6715377, 210 6728849  ANDREY MALANIN

ΚΑΝΑΔΑ              

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 48         Τηλ.:210 7273470, ΦΑΞ 210 7273480, PECK ROBERT