ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Συνοπτικός τηλεφωνικός κατάλογος ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Συνοπτικός τηλεφωνικός κατάλογος ΣΥΖΕΥΞΙΣ

 

Kατεβάστε τον  Τηλεφωνικό κατάλογο με όλα τα τηλέφωνα των φορέων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" (σε μορφή .xls   )

Στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι "τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα" που ονομάζονται Νησίδες έτσι όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Επιλέγοντας μία νησίδα, μπορείτε να κατεβάσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο της συγκεκριμένης νησίδας.

     
     

Νησίδα 1
(ΑΤΤΙΚΗ-1)

  Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες, οι Διαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία - υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής
     

Νησίδα_2
(ΑΤΤΙΚΗ-2)

  Η Περιφέρεια Αττικής, οι Φορείς της Α' και Β' Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας
     

Νησίδα_3
(Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

  Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης
     

Νησίδα_4
(ΚΡΗΤΗ)

  Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης
     

Νησίδα_5
(B. ΕΛΛΑΔΑ)

  Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Φορέων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
     

Νησίδα_6
(Ν. ΕΛΛΑΔΑ)

  Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου