ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Β' Επαναληπτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για την Στέγαση Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (25/4/2018)

Κοιτάξτε την Διακύρηξη εδώ

  • back