ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων στρατευσίμων κλάσεως 2022 (γεννηθέντων το έτος 2001) (10/10/2016)

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ  Τ.Κ. 15234                                                                   
ΤΗΛ.: 2132023803‑4 FAX : 2132023805     
 

        Χαλάνδρι, 10/10/2016
         Αριθμ. Πρωτ. 29610 
 

 
ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
 
 
Σας ενημερώνουμε  ότι, για την κατάρτιση των Στρατολογικών Πινάκων στρατευσίμων κλάσεως 2022 (γεννηθέντων το έτος 2001), πρέπει να μας υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που τους έχει αποσταλεί (από τον ενδιαφερόμενο ή τον γονέα) με τα παρακάτω στοιχεία:
 
            α) διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλέφωνο)
 
            β) το επάγγελμα (εάν εργάζεστε) ή την τάξη φοίτησης (εάν είστε μαθητής)
 
            γ) γραμματικές γνώσεις (τάξη αποφοίτησης)
 
Παρακαλούμε όπως, το αργότερο  μέχρι 30/1/2017, προσκομίσετε στο Δήμο την Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη προς αποφυγή κυρώσεων που επιβάλλονται από το Στρατολογικό Γραφείο.
 
Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να σταλούν και μέσω FAX (2132023805 ‑ 813).
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

 και με εντολή
ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού

Θεολόγος Γκόγκος
                                                                                                   

  • back