ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση δημάρχου σχετικά με τη βελτίωση των λειτουργιών των τμημάτων Προληπτικής Ιατρικής, Κ.Α.Π.Η. και της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (9/3/2016)

Δείτε πιο αναλυτικά:

1. 195-2016
2. 196-2016
3. 197-2016


  • back