ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Δράσεις για Όλους

Αγγελίες & Ανακοινώσεις (7/6/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 
Σημείωση: Ο Δήμος Χαλανδρίου ουδεμία ευθύνη φέρει για την εγκυρότητα και αξιοπιστία των παρακάτω αγγελιών, οι οποίες αντλούνται από διάφορες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας. Είναι στην ευθύνη κάθε ενδιαφερόμενου ο τρόπος διαχείρισής τους.

-Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, θα απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 τετρακόσιους/σιες (400) φοιτητές/τριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr) από την Παρασκευή 08.06.2018 έως και την Πέμπτη 14.06.2018, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες κατά το έτος 2017.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν υπερβούν τις τετρακόσιες (400), η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 21.06.2018, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Εταιρείας, Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι. Ο κατάλογος των κληρωθέντων θα αναρτηθεί την ίδια ημέρα στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr).
Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι), πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (τελευταίου διμήνου) από τη Σχολή της φοίτησής τους.
 
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο δήμο Αγίας Παρασκευής: με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, διάρκειας τριών (3) μηνών η διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών) ως εξής:
- Εννέα (9) Εργάτες Πολιτικής Προστασίας (ΥΕ).
- Ένας (1) Δενδροκηπουρός (ΔΕ).
- Τέσσερις (4) Οδηγούς Κατηγορίας Γ' (ΔΕ).ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417.  Πληροφορίες κ. Φ. Φράγκος - κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/06/2018 έως 12/06/2018 και ώρες 8.30 έως 15.30.
 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ   5-7/6/2018
 
-ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΡΟΥΧΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ BENETTON-SISLEY, ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ,  ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟ  ΔΕΥΤ- ΤΕΤ- ΣΑΒΒΑΤΟ  10.00-15.00  &  ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10.00-14.00 & 18.00-21.00, ΡΕΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ  Η’ ΤΕΤΑΡΤΗ. ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟ sofiasula@yahoo.gr  υπόψη κας Μαυρίδου.

-Το  Public  επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του με εποχικό προσωπικό για την περίοδο έναρξης της νέας Σχολικής Χρονιάς. Διάρκεια Σύμβασης: 1 Μήνας, Περίοδος Απασχόλησης: Αύγουστος-Σεπτέμβριος
Προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ, Ενδιαφέρον για τις κατηγορίες Σχολικών Ειδών και Γραφικής Ύλης, Ενθουσιασμός για την Τεχνολογία και τα προϊόντα Ψυχαγωγίας, Προσανατολισμός στην άψογη Εξυπηρέτηση του Πελάτη, Υπευθυνότητα, Ομαδικό πνεύμα, Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.   Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, κάντε τώρα την αίτηση σας ακολουθώντας το link μέσω της ιστοσελίδας www.kariera.gr –λιανική πώληση.  Κατά την συμπλήρωση της αίτησης σας σημειώστε στις «γενικές πληροφορίες» την επιθυμητή σε εσάς περιοχή εργασίας.

-Η  Maxima Insurance (Xαλάνδρι), εταιρία μεσιτών ασφαλίσεων με σημαντική θέση  στην αγορά και συνεργασίες με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες,  ζητά να προσλάβει δύο νέους συνεργάτες για την θέση   ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΠΕΛΑΤΩΝ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  BACK OFFICE . Απαραίτητα  προσόντα:  Ευγενείς και επικοινωνιακοί , Με πολύ καλό χειρισμό (προφορικά/γραπτά) της Ελληνικής γλώσσας , Με καλή γνώση Αγγλικών , Με ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων Η/Υ και πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων Microsoft Office 
 
Η εμπειρία σε θέση  Υποδοχής πελατών / Γραμματείας Πωλήσεων και υποστήριξης back office ασφαλιστικών εταιριών είναι επιθυμητή.  Η εταιρία προσφέρει αποδοχές αναλόγως προσόντων, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με email, επιλέγοντας ``Αίτηση`` μέσω της ιστοσελίδας www.kariera.gr – Γραμματειακή Υποστήριξη.
 
-Ο Όμιλος So easy®  ζητά προσωπικό ηλικίας 22-30 ετών για την γραμματειακή υποστήριξη των παραρτημάτων στις περιοχές Κηφισιά, Χαλάνδρι, Νέος Κόσμος, Αργυρούπολη.  Γνώσεις: Απόφοιτοι Λυκείου, Επιθυμητό:  Απόφοιτοι Σχολής Γραμματέων, Καλή Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Lower) , Γνώσεις Η/Υ (MS OFFICE & INTERNET),  Παροχές: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, Συνεχής εκπαίδευση , Προοπτικές εξέλιξης .  Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με email, επιλέγοντας ``Αίτηση`` μέσω της ιστοσελίδας www.kariera.gr – Γραμματειακή Υποστήριξη /  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4137919.
 
Ζητείται προσωπικό κουζίνας για τα καταστήματα της αλυσίδας DOMINO’S PIZZA & MAC DONALD’S. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.kariera.gr – προσωπικό εστίασης.

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό κουζίνας / βοηθός μάγειρα και άτομο για σέρβις, από καφέ - εστιατόριο στην Κηφισιά Αττικής B&Δ Τσαγκαράκης  ΙΚΕ. Tηλ: 6944 885009.

-ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από όμιλο εστιατορίων ‘’Ψαράκια & Θαλασσινά’’, βοηθοί για κουζίνα, για τα καταστήματα ψαρικών και θαλασσινών Κηφισιάς και Γλυφάδας, με πείρα, επαγγελματισμό, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας. Τηλ: 6972 339028.

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης από ΑΕ KAPELIS PACKAGING με έδρα την Παλλήνη. Βιογραφικά μέσω  skywalker.gr – λιανική πώληση – 5/6/2018. 

-VOI NOI ζητείται Πωλήτρια Kαταστήματος, περιοχή Χαλάνδρι.

-ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής σε δίκτυο λιανικής με τουλάχιστον τριετή εμπειρία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΙΓΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΙΝΗ (Χαλάνδρι). Βιογραφικά μέσω  skywalker.gr – λιανική πώληση – 5/6/2018. 
 
-STICKY αναζητά Πωλητής/τρια – Διακοσμητής/τρια Καταστήματα στα οποία αφορά η θέση: Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Ελληνικό, Ν. Ιωνία / Πλήρες ωράριο και ημιαπασχόληση.
 
  • Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, Ευγένεια, Ευχάριστη διάθεση, Γνώση υπολογιστών και Microsoft Office (Word, Excel)
  • Αρμοδιότητες: Χειρισμός πληροφοριακού συστήματος ERP, Εξυπηρέτηση πελατών, Πώληση, Παραλαβή παραγγελιών, Διαχείριση παραπόνων
 
-Η εταιρεία ΥODA.GR Προσωπικό για το κατάστημά της στον Γέρακα, αναζητά άτομο με εμπειρία στον χώρο του super market για τα τμήματα Παραλαβών, Κοπής (τυριά, αλλαντικά, κρέας), Ανεφοδιασμού ραφιών, Προετοιμασίας παραγγελιών. Βιογραφικά μέσω  skywalker.gr – λιανική πώληση 1/6/2018.

-Ζητείται  Εργάτης Αποθήκης για παραλαβή – παράδοση και φόρτωση
εμπορευμάτων από εταιρία ειδών υγιεινής. Χειρισμός κλαρκ – περονοφόρου είναι απαραίτητος. Βιογραφικά στο  www.skywalker.gr – logistics – 4/6/2018.

-Η Auto Marin A.E. αναζητά Υπάλληλο Καθαρισμού με δίπλωμα οδήγησης. Περιοχή: Βόρεια προάστια. Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.automarin.gr. Βιογραφικά στο  www.skywalker.gr – εξωτερικές εργασίες – 31/5/2018.

-Η ManpowerGroup Greece αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, διεθνούς εταιρείας που δραστηριοποιείται στο κομμάτι της συσκευασίας και διανομής εμπορευμάτων, συνεπείς υποψηφίους, που θα στελεχώσουν την θέση του Υπαλλήλου Αποθήκης- Picker. Αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης (Δευτέρα-Παρασκευή) σε βάρδιες και η εταιρεία βρίσκεται στην περιοχή του Πειραιά. Αποστολή βιογραφικού με email, επιλέγοντας ``Αίτηση`΄από την ιστοελίδα www.kariera.gr – αποθηκάριοι-logistics
 
Περιγραφή θέσης εργασίας  Picking & Packaging (επιλογή προϊόντων,προετοιμασία παραγγελίας και συσκευασία), Διεκπεραίωση παραλαβών & επιστροφών προϊόντων, Ποιοτικός έλεγχος πριν την αποστολή κάθε προϊόντος, Διαχείριση ειδών αποθήκης

Προφίλ Υποψηφίου Απόφοιτοι Λυκείου, Aπαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση , Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

Πακέτο Αποδοχών
 
  • Μικτός Μηνιαίος Μισθός: 784 €
  • Διαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας.

  • back