ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Δράσεις για Όλους

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Δημάρχου Χαλανδρίου για την Δ΄Ανάρτηση στην περιοχή Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη και την Β΄ Ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής στο Έθνος (22/5/2017)

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Χαλάνδρι, 4/5/2017
Α.Π.: 14210


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου ανακοινώνει ότι με τις υπ’ αρ. 120/2017 και 184/2017 αποφάσεις Δ.Σ., εγκρίθηκαν η Β’ Ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Έθνος και η Δ’ Ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου.

Τα σχετικά διαγράμματα των εν λόγω περιοχών θα αναρτηθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Αγ. Γεωργίου & Φιλ. Λίτσα 29 – 1ος όροφος), για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες με ημερομηνία έναρξης την 15η Μάϊου έως την 12η Ιουνίου του έτους 2017 και ώρες 9.30 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Καλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων, να υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας, να υποβάλλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις επί αυτών στον οικείο Δήμο και να προσκομίσουν πράξεις αναλογισμού για τυχόν απαλλοτριωτέα τμήματα των ιδιοκτησιών τους.

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Χαλανδρίου, σε μία τοπική και σε μία ημερήσια πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδα.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


ΣΥΜΕΩΝ
(ΣΙΜΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣΔείτε παρακάτω τα διαγράμματα για την περιοχή Πεύκο Πολίτη:

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 6
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 7
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 8
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 9
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 10


Δείτε παρακάτω τα διαγράμματα για την περιοχή Έθνος:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 6
 

  • back