ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Waste4Think - Κάλεσμα για Συμμετοχή στην Εθελοντική Καταγραφή των Οικολογικών Χαρακτηριστικών της Επιχείρησής σας (16/5/2018)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WASTE4THINK
 
 
Θα θέλαμε να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε στην εθελοντική καταγραφή των οικολογικών χαρακτηριστικών της επιχείρησής σας. Η καταγραφή αυτή σκοπό έχει να απεικονίσει τη σημερινή κατάσταση των επιχειρήσεων στην πόλη μας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Waste4Think σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο απώτερος σκοπός είναι να διερευνηθούν και να προταθούν λύσεις και για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.
                                                                                                 
Οι επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν πρόκειται να εισαχθούν σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία έχει στόχο να εντοπίσει και να προβάλλει στους καταναλωτές τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές  που ακολουθούν, ενώ παράλληλα θα διερευνηθεί η πιθανή πολιτική κινήτρων για την  περαιτέρω  βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων της πόλης.
 
Η διαχείριση απορριμμάτων στο Χαλάνδρι έχει αρχίσει να μπαίνει σε μια νέα φάση.
Με βάση το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, ήδη υλοποιούνται μια σειρά από φιλόδοξες δράσεις, με σκοπό τη μείωση του ποσοστού των απορριμμάτων που καταλήγουν στη χωματερή, την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των ανακτώμενων ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά και την αξιοποίηση του πιο δύσκολου κλάσματος, των οργανικών απορριμμάτων.
 
Ειδικά για το τελευταίο, οδηγός στις προσπάθειες του δήμου αποτελεί το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Waste4Think, το οποίο υλοποιείται στον δήμο σε συνεργασία με 18 άλλους φορείς από όλη την Ευρώπη και υπό την καθοδήγηση της σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι εργασίες μας εστιάζουν στην αξιοποίηση οργανικών απορριμμάτων κουζίνας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, αξιολογώντας δυνατές εφαρμογές για το κλάσμα αυτό των απορριμμάτων. Ήδη έχει στηθεί πιλοτικά ένα δίκτυο κάδων για διαλογή στην πηγή οργανικών απορριμμάτων εθελοντών-νοικοκυριών (περίπου το 1% του πληθυσμού του δήμου), συλλέγονται με ειδικό όχημα με αισθητήρες καταγραφής βασικών χαρακτηριστικών τους, επεξεργάζονται σε εγκαταστάσεις του δήμου (ξήρανση/τεμαχισμός) και κατόπιν το παραγόμενο προϊόν μεταφέρεται στο ΕΜΠ για να μελετηθούν οι πιθανές εφαρμογές του - ενδεικτικά: παραγωγή βιοαερίου (μεθάνιο, υδρογόνο, hythane), παραγωγή βιοαιθανόλης, παραγωγή βιοπροσροφητικού υλικού, μικροβιακές κυψέλες καυσίμου, πελετοποίηση, κομποστοποίηση, εναλλακτικό καύσιμο για τσιμεντοβιομηχανία κα.
 
Η τεχνολογική πρόοδος που συντελείται στο πλαίσιο του προγράμματος έχει ήδη βάλει τις βάσεις για τη σχεδίαση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων για τον Δήμο με ορίζοντα τα Μηδενικά Απόβλητα. Οι τεχνολογικές εφαρμογές όμως αποτελούν τον έναν από τους δύο πυλώνες πάνω στους οποίους εδράζεται η επιτυχία ενός τέτοιου συστήματος.
 
Το άλλο είναι η κοινωνική αποδοχή και ενεργός συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών και επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο σύστημα, μέσα από απλές αλλά πολύ σημαντικές αλλαγές σε κάποιες συνήθειες. Άλλωστε και η μέχρι τώρα επιτυχία του προγράμματός μας, στηρίζεται στην αποδοχή και τη συμμετοχή εθελοντών.
 
Είμαστε βέβαιοι λοιπόν πως η συνεργασία σας θα συμβάλλει στην αλλαγή της εικόνας της πόλης και σας καλούμε να συμβάλλετε με την ανταπόκρισή σας στην έρευνα.
 
Για πληροφορίες στείλτε e-mail στο:
w4t@halandri.gr
 
 
 
                              


  • back