ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Bεβαιώσεις αποδοχών δικαιούχων επιδομάτων Πρόνοιας (5/4/2018)

Οι βεβαιώσεις αποδοχών των δικαιούχων επιδομάτων Πρόνοιας για  φορολογική  χρήση  έχουν εισαχθεί ηλεκτρονικά στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Taxisnet . Ως εκ τούτου  οι δικαιούχοι δεν θα παραλαμβάνουν τις σχετικές βεβαιώσεις από την Κοινωνική Υπηρεσία .


  • back