ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση - Κλειστό το Ληξιαρχείο από 16 έως και 22 Ιανουαρίου (10/1/2018)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Στις 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018. Σε αυτήν αναφέρεται ότι από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό. Δεδομένου ότι τις ημέρες της μετάπτωσης οι ληξιαρχικές πράξεις συντάσσονται χειρόγραφα, προτείνεται πέραν των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου οι Πολίτες να δηλώσουν τα ληξιαρχικά γεγονότα στις 22/1/2018  που θα ξεκινήσει η αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών , με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 
 
 
 

  • back