ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων - Aγγελίες και προκηρύξεις θέσεων εργασίας (9/1/2018)

 Από χθες Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων στην 16Κ/2017 (ΦΕΚ 41/1-12-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.). Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:  ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 16Κ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510, αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν. Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 29ης Ιανουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας.
 
Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του, που εδρεύει στον Νομό Αττικής, βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 1117/2017/ΕΣΕ/2-11-2017 ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσής του. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Πουλίου 6, Τ.Θ.:14308, Τ.Κ.:11510, Αμπελόκηποι - Αθήνα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψινκας Μαρίας Πασχάλη (τηλ. επικοινωνίας: 213-1319108) ή κου Νικολάου Ανδριανάκη (τηλ. επικοινωνίας 213-1319194). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή.
 
H ALUMINCO AE αναζητά εργατοτεχνικό προσωπικό για την επάνδρωση της θυγατρικής της εταιρείας INSCREEN AE στη Μεταμόρφωση. Αποστολή βιογραφικού αναγράφοντας τον κωδικό θέσης INSC 002/18  μέσω φαξ στο 2262047098  ή μέσω του kariera.gr .

Zητούνται άτομα για συσκευασία και συλλογή παιδικών ρούχων στην αποθήκη της Orchestra, πλήρης απασχόληση, περιοχή Ρέντης. Βιογραφικό μέσω kariera.gr.

Zητείται γραμματέας για εκδοτική εταιρεία, απόφοιτη Πανεπιστημίου, με άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών, οργανωτική και υπεύθυνη, με προϋπηρεσία, επτάωρη πρωινή απασχόληση, ασφάλιση. Βιογραφικά στο info@gnomonpublications.gr, περιοχή Δάφνη. Αμοιβή 550 ευρώ.

Ζητείται γραμματέας από ιδιωτικό κολλέγιο, για απογευματινή απασχόληση part time. Kαλή γνώση αγγλικών και Η/Υ, επικοινωνία, εμπειρία θα εκτιμηθεί. Ωράριο 17.00-22.00, εξάμηνη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικού αναγράφοντας τον κωδικό «Γραμματέας» μέσω sywalker.gr .

Ζητείται υπάλληλος αποθήκης  - ραφιών σε κατάστημα του LEROY MERLIN στο Αεροδρόμιο. Εμπειρία επιθυμητή, προσανατολισμός στον πελάτη, πνεύμα συνεργασίας, επικοινωνία. Αποστολή βιογραφικού με κωδικό MER_Venizelos   μέσω αίτησης στην ιστοσελίδα του Leroy Merlin:  https://leroymerlinforms.applymycv.gr

Ρεσεψιονίστ κοπέλες ζητούνται από αλυσίδα γυμναστηρίων στο Χολαργό. Επικοινωνία στο 213 03 77 740 White Health Club .

H εταιρεία ΠΡΑΤΤΕΙΝ ζητεί να προσλάβει εργάτες αποθήκης. Ηλικία 25-35 ετών. Βιογραφικά στο email prattin@prattin.gr/ fax  210 56

  • back