ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Πολιτών (Δημοτολόγιο) (8/1/2018)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Στις 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018. Σε αυτήν αναφέρεται ότι οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων, συνεπώς και το τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης του Δήμου Χαλανδρίου, θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του Εθνικού Δημοτολογίου (δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες) από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και την 22η Ιανουαρίου 2018 που θα ξεκινήσει η αποκλειστική χρήση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.
 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 
 

  • back