ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Νέα μαθήματα και σεμινάρια από το ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (8/1/2018)

Ταχύρρυθμη εκμάθηση γερμανικής γλώσσας (με έμφαση σε επαγγελματικές ορολογίες για ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε γερμανόφωνες χώρες ή επιχειρήσεις) από την καθηγήτρια Ντίνα Έσατ-Σουρή από τις 15 Ιανουαρίου και κάθε Δευτέρα 13.00-15.00 .

Εισηγήσεις και συζητήσεις επί της Ιστορίας της Κλασσικής Μουσικής και ακροάσεις μικρών μουσικών αποσπασμάτων με τον καθηγητή Γιάννη Ζήβα από 20 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο 18.00-19.00.

Νοερές περιηγήσεις σε τόπους της χώρας μας (κυρίως σε βουνά) με λόγια και εικόνες από τον καθηγητή Γιάννη Ζήβα από 20 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο 19.00-20.00

Στείλτε μήνυμα ως την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου για δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση: ethelondeshalandriou@gmail.com

  • back