ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Bεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π. (1/8/2017)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Οι βεβαιώσεις περί μη οφειλής Τ.Α.Π, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.4483/2017 χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο πρωτόκολλο του Δήμου συνοδευόμενη με τα εξής δικαιολογητικά:
 
  • Φωτ/φο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, εφόσον πρόκειται για κτίσμα. Εάν στο κτίσμα έχει πραγματοποιηθεί  διακοπή της  ηλεκτροδότησης, είναι απαραίτητο έγγραφο από την ΔΕΔΔΗΕ που να αναγράφεται η ημερομηνία διακοπής.
  • Πρόσφατο Ε9 του ακινήτου.
 
Προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα για την παραλαβή της βεβαίωσης από το Τμήμα Εσόδων (Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου- 1ος όροφος) παρακαλούμε όπως αναγράφετε στην αίτησή σας το τηλέφωνο επικοινωνίας.
 
 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

  • back