ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Παράταση Υποβολης Αιτήσεων - Σύνδεσμος Προστασίας παιδιών και ΑΜΕΑ (14/6/2017)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑμΕΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Ταχ. Δ/νση: B. Mελά 1,  15562 Χολαργός
Τηλ. 210-6511432, 210-6518719
E-mail:kdhfspp@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.coveramea.gr
 

Χολαργός, 13 Ιουνίου 2017
                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 296
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ» ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων έως τις 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:30 το μεσημέρι, για την Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό  ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο  του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της  φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε. Π. Αττικής 2014-2020».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 158/19-05-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δυνητικά Ωφελουμένων.
 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
 
 
 
Κων/νος – Πολυχρόνης Τίγκας
 
Πρόεδρος ΔΣ
   

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


 

  • back