ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τελευταία Νέα

Πτυχία ΙΝΕΔΙΒΙΜ (27/9/2016)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
    Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου μάθησης) που λειτούργησαν στο Δήμο Χαλανδρίου το 2015 και το 2016, μπορούν να παραλαμβάνονται από το γραφείο παιδείας – Παπάγου 7, ημιόροφος από τις 09.00 έως 13.00, τις εργάσιμες μέρες .
   

  • back