ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Πληροφορίες για οικονομικές Συναλλαγές με το Δήμο


Η Διαδικασία Έκδοσης Ηλεκτρονικών Παραβόλων από τα ΚΕΠ του Δήμου Χαλανδρίου (26/5/2017)

 Χαλάνδρι 26.05.2017
 
Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Χαλανδρίου, ενημερώνει το κοινό ότι η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών παραβόλων, αλλά όχι και πληρωμής στα κατά τόπους ΚΕΠ, απαιτεί την χρήση προσωπικών δεδομένων (ΑΦΜ κλπ στοιχεία ταυτότητας) γι΄αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους ή ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης στον εκπρόσωπό τους .
 
Εξ αιτίας του παραπάνω γεγονότος και για την αποφυγή ταλαιπωρίας από πιθανή μη εξυπηρέτησή τους ή/και αποφυγή προσέλευσής τους σε ΚΕΠ για μία χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να ολοκληρωθεί και ατομικά δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες:
 
1ον) όσοι επιθυμούν την έκδοση κάποιου ή κάποιων e-παράβολων, μπορούν να τα εκδίδουν απευθείας , μέσω οποιουδήποτε ιδιωτικού Η/Υ, με την χρήση κωδικών Taxis, εφόσον γνωρίζουν το ακριβές ποσό του παραβόλου και τον τετραψήφιο κωδικό αριθμό, (που οφείλει να τον παρέχει μέσω ενημερωτικού φυλλαδίου ο δημόσιος φορέας που το εισπράττει), ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πολίτες (με χρήση κωδικών Taxis)----- e-παράβολά μου---πιστοποιημένοι χρήστες---- εισαγωγή 4ψηφιου κωδικού παραβόλου ---- ηλεκτρονική αίτηση ----- εκτύπωση παραβόλου.
 
2ον) όσοι επιθυμούν την αποφυγή προσέλευσης σε κάποια τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ για την πληρωμή παράβολου, μετά την έκδοση και εκτύπωσή του, ατομικά ή σε ΚΕΠ, δίδεται η δυνατότητα και αυτόματης πληρωμής τους ηλεκτρονικά, με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης (PREPAY) τραπεζικής κάρτας ακολουθώντας την διαδρομή : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πολίτες ----- μη πιστοποιημένοι χρήστες (με χρήση στοιχείων ΑΦΜ ονοματεπωνύμου, πατρώνυμου, τηλεφώνου, εισαγωγή 4ψηφιου κωδικού παραβόλου) ----ηλεκτρονική αίτηση ----- εκτύπωση παραβόλου. 

Επισημαίνεται ότι η άμεσα διαθέσιμη πληρωμή υποστηρίζεται από τις τράπεζες ΑLPHA BANK, Αττικής, Εθνική Τράπεζα, EUROBANK, και Πειραιώς, ενώ οι υπόλοιπες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη (δηλ. διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες μέρες).
 
3ον) Τέλος επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το παράβολο αφορά ανήλικο άτομο , που δεν διαθέτει ΑΦΜ, μπορεί το παράβολο να εκδίδεται επ΄ονόματι του ενός γονέα ή άλλου κηδεμόνα, με την αναγραφή στο σημείο «πρόσθετα στοιχεία»: ειδικής αναφοράς στο όνομά του πχ για ανήλικο τέκνο  Α…..Β…..» 

Για περαιτέρω διευκόλυνση ακολουθεί πίνακας με τους 4ψηφιους κωδικούς των πλέον συνήθων παραβόλων:

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ:
 

Επιστροφή