ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Προκηρύξεις Προσλήψεων


Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

20/11/2017, Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (3 ΠΕ Ιατροί) με σύμβαση μίσθωσης έργου
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 21/11/2017 έως και Δευτέρα 27/11/2017.
10/7/2017, Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης για πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων ΔΕ Κηπουρών
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 11/7/17 έως και Δευτέρα 17/7/17.
7/6/2017, Ανακοίνωση για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 8/6/2017 έως 19/6/2017.
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>