ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Προσκλήσεις - Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2018
Δημοτικό Συμβούλιο 2018 Οικονομική Επιτροπή 2018 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2018 Επιτροπή Διαβούλευσης 2018
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2017
Δημοτικό Συμβούλιο 2017 Οικονομική Επιτροπή 2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2017 Επιτροπή Διαβούλευσης 2017
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2016
Δημοτικό Συμβούλιο 2016 Οικονομική Επιτροπή 2016 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2016 Επιτροπή Διαβούλευσης 2016
       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2015
Δημοτικό Συμβούλιο 2015 Οικονομική Επιτροπή 2015 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2015 Επιτροπή Διαβούλευσης 2015
       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2014
Δημοτικό Συμβούλιο 2014 Οικονομική Επιτροπή 2014 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2014 Επιτροπή Διαβούλευσης 2014
       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2013
Δημοτικό Συμβούλιο 2013 Οικονομική Επιτροπή 2013 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2013 Επιτροπή Διαβούλευσης 2013
       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012
Δημοτικό Συμβούλιο 2012 Οικονομική Επιτροπή 2012 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2012 Επιτροπή Διαβούλευσης 2012

Δείτε το αρχείο των Συλλογικών Οργάνων του 2011