ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Προϋπολογισμός

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε για το έτος 2018 στο Δήμο Χαλανδρίου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε για το έτος 2017 στο Δήμου Χαλανδρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΜΕ ΠΟΕ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΑ 2017

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε για το έτος 2016 στο Δήμου Χαλανδρίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε για το έτος 2015 στο Δήμου Χαλανδρίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ