ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Επιχειρησιακό Σχέδιο


Βρείτε εδώ το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Χαλανδρίου για την περίοδο 2011-2014.