ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Δελτία Τύπου


Απάντησή στο Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου (ΠΑΚ) (29/3/2017)

                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ. 2132023922
www.halandri.gr
Email: press@halandri.gr


Για την απόφαση 10/2017 της κ. Ειρηνοδίκου και τα έργα ανάπλασης και αδειοδότησης των Αθλητικών χώρων.
 
1. Από τα social media τις τελευταίες μέρες, με έκπληξη λάβαμε γνώση της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης της κ. Ειρηνοδίκου  Χαλανδρίου, η οποία αναρμοδίως αποφάνθηκε για την ακυρότητα του Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής του ΠΑΚ. Σύμφωνα με την 1152/2015 ΣΤΕ, οι υποθέσεις τέτοιου χαρακτήρα είναι αρμοδιότητας Διοικητικών Δικαστηρίων και όχι Ειρηνοδικείων.
2. Μέχρι σήμερα δεν μας έχει κοινοποιηθεί επίσημα η απόφαση αυτή, κατά της οποίας θα ασκήσουμε βέβαια έφεση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Σύμφωνα με τη παρ. 2 του νόμου 263/1968, η έφεσις ασκείται, κατά τας κοινάς διατάξεις, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών. Οι κοινές διατάξεις (άρθρο 518 ΚπολΔ) προβλέπουν ότι για τον διαμένοντα στην Ελλάδα, η προθεσμία της έφεσης είναι τριάντα ημέρες ενώ αν διαμένει στο εξωτερικό εξήντα ημέρες. Και στις δύο περιπτώσεις η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση της απόφασης. Αν δεν επιδοθεί η απόφαση, η προθεσμία της έφεσης είναι δύο έτη από τη δημοσίευση της απόφασης.
3.Οπως σε παλαιότερες ανακοινώσεις μας έχουμε αναφέρει επί  τρία σχεδόν χρόνια κάνουμε συνεχείς προσπάθειας να ελευθερωθεί συναινετικά ο χώρος για να προχωρήσουν οι διαδικασίες ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ του Αθλητικού Κέντρου της Αποστολοπούλου.
Οφείλουμε λοιπόν να σημειώσουμε ότι η απόφαση παραβλέπει ότι το ίδιο το Αθλητικό Κέντρο της Αποστολοπούλου λειτουργεί παράνομα μέχρι σήμερα και χωρίς άδεια, παραβλέπει ότι σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου από το 2001 απαγορεύεται στα αθλητικά Σωματεία να έχουν σταθερά γραφεία ή άλλους σταθερούς χώρους στα δημοτικά Γυμναστήρια, παραβλέπει ότι η πυροσβεστική μελέτη για την αδειοδότηση του χώρου διατάσσει το οριστικό κλείσιμο του χώρου του ΠΑΚ τον οποίο χαρακτηρίζει ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, παραβλέπει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει Κανονισμό λειτουργίας των Αθλητικών Δημοτικών Κέντρων που προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου κάποιος χώρος να παραχωρηθεί για προπονήσεις, παραβλέπει ότι εάν δεν είχε αποβληθεί από το χώρο το ΠΑΚ δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι εργασίες ανακατασκεής-αδειδότησης του Αθλητικού Κέντρου.
4. Ήδη αφότου ελευθερώθηκε ο χώρος, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αδειοδότησης του Αθλητικού Κέντρου «Παπαγιανόπουλου». Σύμφωνα δε με τη μελέτη Πυροπροστασίας που έχει εκπονηθεί, απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια λειτουργίας του είναι το οριστικό κλείσιμο των χώρων κάτω από τις κερκίδες που μέχρι την αποβολή του χρησιμοποιούσε το ΠΑΚ. Συνεπώς η χρήση ή μη του χώρου αυτού δεν εξαρτάται από την όποια δικονομική έκβαση για την νομιμότητα του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής αλλά από τις ανάγκες της αδειδότησης του Αθλητικού Κέντρου της Αποστολοπούλου. Και εφόσον η ανάγκη για την άδεια νόμιμης λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου, σύμφωνα με τη μελέτη της πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απαιτεί το οριστικό κλείσιμο του χώρου αυτού, ο χώρος αυτός θα κλείσει οριστικά. Άλλωστε αυτός ο λόγος αναφέρεται και στην υπ’ αριθ. 319/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν αποφάσισε τη διοικητική αποβολή του ΠΑΚ.
5. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες  ανακατασκευής και ανανέωσης των χώρων του Αθλητικού Κέντρου της Αποστολοπούλου και αδειοδοτηθεί (πιστεύουμε σύντομα) η νόμιμη λειτουργία τους, θα αποδοθούν στους πολίτες του Χαλανδρίου και στα Αθλητικά Σωματεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους περιορισμούς που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλανδρίου. Η περίοδος που κάποια Σωματεία χρησιμοποιούσαν τους Αθλητικούς Δημοτικούς χώρους ως «τσιφλίκια» τους, με συμπεριφορές «ιδιοκτήτη», παρήλθε ανεπιστρεπτί.

  • back