ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Σ.ΚΕ.Π.Ι 

                                                                                                                                                                                 

 

 Το Καλοκαίρι του 1993, συστάθηκε και άρχισε η λειτουργία του Σ.ΚΕ.Π.Ι. Χαλανδρίου, τότε με λίγες  βασικές ιατρικές ειδικότητες.

 Το 1999 ανέλαβε την Διεύθυνση του Σ.ΚΕ.Π.Ι. Χαλανδρίου ο Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Δρ. Ιωάννης Γ. Λαδόπουλος,  που φρόντισε τόσο για την αύξηση των ιατρικών ειδικοτήτων στο Σ.ΚΕ.Π.Ι., όσο και για την δυνατότητα να γίνονται πλέον και εργαστηριακοί έλεγχοι με την δημιουργία Αιματολογικού και  Βιοχημικού εργαστηρίου.

 Το 2000, έγινε η σύσταση του τμήματος Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών παίδων και εφήβων, και παράλληλα ξεκίνησε μία καμπάνια ευαισθητοποίησης περί Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε όλα τα σχολεία του Χαλανδρίου. Το 2002 συστάθηκε και λειτούργησε το Παιδοψυχιατρικό τμήμα – Μαθησιακών Δυσκολιών και δυσλεξίας, με δυνατότητα την διάγνωση, αλλά και την αποκατάσταση των παραπάνω προβλημάτων, σε παιδιά και έφηβους.

 Το 2005, το Σ.ΚΕ.Π.Ι έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. – σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1066/14-7-2004, Τεύχος Β΄), με δικό του διοικητικό συμβούλιο – καταστατικό και οργανισμό. Πρόεδρος του νεοσύστατου Νομικού Προσώπου ανέλαβε ο Ιατρός Δρ. Ιωάννης Γ. Λαδόπουλος. Ιδρυτικό μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας – ΟΤΑ.

 Το 2006, η δίαρθρωση του Νομικού Προσώπου αποτελείται από την διοικητική, την νοσηλευτική και την ιατρική υπηρεσία. Επίσης, αναβαθμίσθηκε η κτηριακή υποδομή και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός του Σ.ΚΕ.Π.Ι. ως και το σύστημα μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης.

 Το 2007 ξεκινά η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των Ιατρικών ιστορικών με στόχο ο κάθε ασθενής μας να εφοδιαστεί με ηλεκτρονική κάρτα υγείας.

 Το 2008 γίνεται η επεξεργασία του εσωτερικού Οργανισμού του Νομικού Προσώπου.

 Το 2009 ψηφίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

  Το 2013 ανήκει σαν Τμήμα στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου