ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


 

Αισχύλου 28
15234 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6894444,210 6894944 

 

 

 ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 


 

 

 

  

 

Σύνδεσμοι