ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Περιβάλλον - Καθαριότητα


Ενισχύεται περισσότερο ο στόλος των απορριμματοφόρων (28/12/2017)

 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του στόλου των οχημάτων της καθαριότητας και με γνώμονα πάντα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο Δήμος Χαλανδρίου προμηθεύτηκε έναν καινούργιο τράκτορα με ημιρυμουλκούμενο όχημα χωρητικότητας 60 κυβικών μέτρων.

Ο τράκτορας θα χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή των κλαδιών και τη μεταφορά τους στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης, μειώνοντας τουλάχιστον στο μισό το κόστος.
   • back