ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Χαλανδρίου λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα εώς Παρασκευή, από τις 8:30 π.μ. – 4:30 μ.μ., και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού. Των υπηρεσίων μπορούν να ωφεληθούν γυναίκες από κάθε περιοχή και προέλευση και όλες παρέχονται δωρεάν.

Γυναίκες που έχουν  βιώσει οποιαδήποτε μορφή βίας (ψυχολογική, λεκτική, οικονομική, σεξουαλική, σωματική) στο οικογενειακό, το επαγγελματικό ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και γυναίκες που βιώνουν μια ψυχοπιεστική συνθήκη ζωής (ανεργία, μονογονεϊκή οικογένεια, μετανάστευση, ειδικές δυσκολίες, κ.ά.) μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο μας για συμβουλευτική, ψυχολογική παρέμβαση, επαγγελματική συμβουλευτική, νομικές συμβουλές και παραπομπές σε άλλες συνεργαζόμενες δομές όποτε αυτό χρειάζεται.

Σκοπός του κέντρου είναι η ενδυνάμωση κάθε γυναίκας που αντιμετωπίζει οποιασδήποτε μορφής δυσκολίες, ώστε να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την προσωπική, επαγγελματική, οικογενειακή και ευρύτερη κοινωνική της ζωή.

Το Κέντρο καταρτίζεται από έμπειρο και εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο και νομικό.

 

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Στρ. Αλ. Παπάγου 7, Χαλάνδρι.
Email: 
womenaidhalandri@gmail.com
Τηλέφωνο: 210 6899916

4         3        2        1
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί: