ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Επιτροπές

 

Οικονομική Επιτροπή (2017-2019):
 

Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη:
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
2.
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
3.ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
4.ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
5.ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
6.ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
8.ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4.ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (2017-2019):
 

Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη:
1.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
3.ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
7.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
8.ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
3.ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
4.ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5.ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


 


Μέλη εκτελεστικής επιτροπής (2014-2019):

 

Τακτικά μέλη: Μέλη διευρυμένης εκτελεστικής:
1.ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
2.ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
3.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
5.ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
6.ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ