ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Κοινωνική Πρόνοια

Συμβουλευτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής (Σ.Κ.Ε.Π.Ι.) Η λειτουργία του κέντρου ξεκίνησε το 1993, από το 2005 λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το κέντρο παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δημοτών προσφέροντας υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου πρωτοβάθμιας φροντίδας. Λειτουργεί Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Μαθησιακών Δυσκολιών που στοχεύει στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δυσκολιών στα παιδιά με τα παραπάνω προβλήματα.

Κ.Α.Π.Η. Ο θεσμός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Δήμο Χαλανδρίου το 1984 και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3 ΚΑΠΗ. Μεταξύ των υπηρεσιών τους είναι η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων όπως διοργάνωση εκδρομών, χοροεσπερίδων κλπ. Σημαντικότατη είναι η προσφορά στα άτομα τρίτης ηλικίας σε θέματα προληπτικής ιατρικής, κοινωνικών υπηρεσιών για τα μέλη που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά ή οικογενειακά προβλήματα και η παροχή βοήθειας στο σπίτι.

Κοινωνική Μέριμνα Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου προσφέρει πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν στην ψυχική και σωματική υγεία, την πρόληψη της χρήσης των ουσιών, τα δικαιώματα και νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), Διαζύγια, Παραπτωματικότητα ανηλίκων κλπ.,υποστήριξη ατομική σε ενήλικες και στην κοινότητα, συμβουλευτική για ενδοοικογενειακές σχέσειςκαι στο χειρισμό καθημερινών προβλημάτων και σε μονογονεϊκές οικογένειες.