ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Αθλητισμός

Οι αθλητικές δράσεις του Δήμου Χαλανδρίου εποπτεύονται από τον Οργανισμό Νεολαίας & Άθλησης (Ο.Ν.Α.). Παρέχει στη νεολαία του δήμου Χαλανδρίου δραστηριότητες άθλησης και άσκησης καθώς και καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές.